Close

Tháng Mười Hai 27, 2018

TCVN 8615-2:2010 – PHẦN 21

Bảng 15- Kiểm tra bằng tia bức xạ/siêu âm cho các mối hàn trên thành bồn chứa chất lỏng chính và phụ

Kiểu kiểm tra Mối hàn
Dọc% ChữT% a Ngang% b
Tia bức xạ hoặc siêu âm 100 100 5
a) Tấm phim 400 mm đặt nằm ngang.b) Bổ sung cho hàn chữ T.

9.3.2.2. Bồn chứa chất lỏng chính của bể vách

Với vách bể bằng thép không gỉ, phải tiến hành các kiểm tra hàn sau:

– Kiểm tra bằng mắt 100 %;

– Thử độ kín khí amoniac;

– Các thử kiểm tra thấm chất màu phải được tiến hành mỗi ngày trên 5 % của mỗi loại hàn.

9.3.2.3. Bồn chứa hơi của bể chứa đơn, kép và tổ hợp

Quá trình kiểm tra phải phù hợp với Bảng 16.

Bảng 16- Kiểm tra tấm chắn/lót hơi

Bộ phận của bể chứa Kiểu lắp ráp Phương pháp kiểm tra
Mắt thường% Thm thấu chất màu% Ht từ% Hộp chân không% Bọt xà phòng% Tia bức xạ hoặc siêu âm%
Tấm đáy bể Hàn giáp mép 100 100
Hàn góc 100 100
Tấm hình khuyên ở đáy Hàn giáp mép hướng tâm 100 100
Đáy-vỏ bể Hàn góc 100 100
Vỏ bể Hàn giáp mép 100 100 xem Bảng 18
Vùng chịu nén Hàn dọc và đối đầu hướng tâm 100 100 hoặc 100 25
Hàn giáp mép hay góc theo chu vi 100 100 hoặc 100 100
Nắp bể Hàn góc 100 100
Hàn giáp mép 100 100
Ống nối trên thành, đáy hay nắp bể Hàn ống nối lắp thẳng đứng 100 100
Hàn mặt bích vào thân vòi 100 100
Ống nối gắn vào vỏ bể hoặc đệm và ống nối với tấm gia cố Hàn ống nối vào vỏ bể hoặc đệm 100 100 hoặc 100 100
Gắn ống nối vào tấm gia cố 100 100 hoặc 100 100
Gắn tấm gia cố vào vỏ bể 100 100
Gắn tấm đệm vào vỏ bể 100 100
Giá đỡ tạm Sau khi dỡ bỏ giá đỡ 100 100 hoặc 100
Giá đỡ và tấm lót cố định Hàn góc 100 100 hoặc 100
Vòng tăng cứng (dầm chống gió) Các mối hàn giáp mép chính trên vòng tăng cứng 100 100 hoặc 100
Hàn góc vào vỏ bể 100

Bảng 17 – Kiểm tra bằng tia bức xạ và siêu âm các mối hàn tấm vỏ bể bồn chứa hơi

Kiểu kiểm tra Mối hàn
Dọc% Chữ T%a Ngang%
Tia bức xạ hoặc siêu âm 5 25 1
a) 50 % kiểm tra bằng tia bức xạ dùng tấm phim 400 mm đặt nằm ngang và 50 % với tấm phim đặt dọc.

Xem lại: TCVN 8615-2:2010 – PHẦN 20

Xem tiếp: TCVN 8615-2:2010 – PHẦN 22

 

Tin tức Related
Mở Chat
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu

error: Content is protected !!
Click để liên hệ