Close

Tháng Ba 2, 2019

TCVN 3745 – 3 : 2008

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 3745 – 3 : 2008

BẢN VẼ KỸ THUẬT – BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN ĐƯỜNG ỐNG – PHẦN 3: THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI CỦA HỆ THỐNG THÔNG GIÓ VÀ THOÁT NƯỚC

Technical drawings – Simplified representation of pipelines – Part 3 :Terminal features of ventilation and drainage systems-

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định cách biểu diễn đơn giản trên bản vẽ kỹ thuật cho thiết bị đầu cuối của hệ thống đường ống thông gió và thoát nước.

2. Tài liệu viện dẫn

Trong tiêu chuẩn này có viện dẫn các tài liệu sau, đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản dưới đây. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

TCVN 3745 – 1: 2008 (ISO 6412 -1 : 1988), Bản vẽ kỹ thuật – Trình bày đơn giản về các đường ống – Phần 1 – Các nguyên tắc chung và biểu diễn trực giao;

ISO 5456 – 2 Technical drawings – Projection methods – Part 2: Orthographic representations (Bản vẽ kỹ thuật – Phương pháp chiếu – Phần 2 : Biểu diễn hình chiếu đứng.

3. Ký hiệu và biểu diễn

Biểu diễn đơn giản như trong điều 4 có thể kết hợp với sơ đồ ký hiệu, ví dụ đối với cơ cấu dẫn hoặc ống. Nguyên tắc chung và sơ đồ ký hiệu bổ sung cho trong TCVN 3745 -1

4. Biểu diễn đơn giản

Xem Bảng 1

Danh mục thiết bị đầu cuối được đánh số từ 1 đến 9 được thể hiện trên hai hình chiếu trực giao [1.1; 2.1 ; 3.1 …là hình chiếu từ phía trước và 1.2 ; 2.2 ; 3.2 …là hình chiếu từ phía trên (ISO 5456 -2)] Danh mục thiết bị đầu cuối từ 10 trở xuống áp dụng cho trong đường ống . Số 10.1 thể hiện ống cong với hai quạt ; Số 10.2 thể hiện ống ba ngả với hai quạt ngược chiều nhau.

Bảng 1

số Giải thíchBiểu diễn đơn giản
11.11.2Lỗ thoát nước1
22.12.2Lỗ thoát nước có cơ cấu khoá2
33.13.2Lỗ thoát nước có cơ cấu khoá chắn mùi3
44.14.2Ống khí (cổ ngỗng)4
55.15.2Chụp thông gió trên tường5
66.16.2Quạt hình nấmCHÚ THÍCH: Nơi sử dụng “với lưới chắn”7
77.17.2Quạt hình nấm cơ nắp chắnCHÚ THÍCH: Nơi sử dụng “với lưới chắn”6
88.18.2Quạt có nắp chắn cố định8
99.19.2Quạt chuyển hướng có nắp chắnXả hoặc hútCửa nạp hoặc cấp9

10

10.1

10.2

Cánh định hướng bên trong dòng chảy (Ống hoặc đường ốngCHÚ THÍCH: Cánh quạt định hướng dòng chảy ngắn (song song)

 10

 PHỤ LỤC

(tham khảo)

[l] TCVN 8 (ISO 128 : 1982), Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung về trình bày.

[2] TCVN 7286 : 2003 (IS0 5455:1979), Bản vẽ kỹ thuật – Tỷ lệ.

Xem tiếp: TCVN 8614:2010 – phần 1

Xem lại : TCVN 3745 – 2 : 2008 – PHẦN 2

Tin tức Related
Mở Chat
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu

error: Content is protected !!
Click để liên hệ