Close

Tháng Hai 13, 2019

TCVN 2943 : 1979

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 2943 : 1979

ỐNG VÀ PHỤ TÙNG BẰNG GANG – ỐNG GANG MIỆNG BÁT – KÍCH THƯỚC CƠ BẢN

Cast-iron pipes and pittings for water piping – Cast-iron pipes with socket – Main dimensions

Lời nói đầu

TCVN 2943 : 1979 do Công ty xây dựng cấp thoát nước, Bộ xây dựng biên soạn, Cục Tiêu chuẩn trình duyệt, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước (nay là Bộ khoa học và công nghệ) ban hành.

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

 

ỐNG VÀ PHỤ TÙNG BẰNG GANG – ỐNG GANG MIỆNG BÁT – KÍCH THƯỚC CƠ BẢN

Cast-iron pipes and pittings for water piping – Cast-iron pipes with socket – Main dimensions

  1. Tiêu chuẩn này quy định kết cấu và kích thước cơ bản của ống gang miệng bát.
  2. Hình dạng, kết cấu và kích thước cơ bản của ống gang miệng bát phải theo đúng chỉ dẫn trên Hình 1 và Bảng 1.

 

1

Hình 1

3 Ví dụ cách ghi: Ống gang EU – 400 TCVN 2943 : 1979.

4 Kích thước phần miệng bát theo TCVN 2944 : 1979.

Bảng 1

Kích thước tính bằng milimét

Đường kính quy ướcD (mm) Đường kính ngoàiDN (mm) Chiều dày thành ốngS (mm) Khối lượng ống (kg)với chiều dài ống L (m) Khối lượng một mét ống (kg)
2 3 4 5 6
50 66 9 31,9 46 14,1
80 98 9 42,4 61 18,6
100 120 10 81,1 24,8
150 170 10 119 156 192 229 36,4
200 220 11 226 279 332 52,9
250 274 12 306 378 450 71,6
300 326 13 397 490 582 92,7
350 376 14 496 612 728 116,1
400 429 15 607 748 889 141,4
450 480 15 684,6 843,3 1001 158,7
500 532 17 857 1057 1256 199,4
600 635 19 1146 1413 1679 266,6
700 738 21 1473 1816 2159 342,9
800 842 23 1852 2281 2710 429,0
900 945 25 2270 2794 3318 523,9
1000 1048 27 2733 3361 3989 627,9

Bài trước: TCVN 2056 – 77

Bài sau: TCVN 2944 : 1979

Tin tức Related
Mở Chat
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu

error: Content is protected !!
Click để liên hệ