Close

Tháng Mười Một 15, 2017

Dự án dây chuyền sản xuất nước trà xanh

Dự án dây chuyền sản xuất nước trà xanh

Tea Beverage Engineering Examples: Basket hoist extraction system/ Pressure extraction system/ Extraction tank/ Extraction system/ Mixing, filtrating system/ Sugar melting system/ Automatic CIP system/ Tubular UHT sterilizer

A

A

Hệ thống chiết xuất giỏ nâng

Basket hoist extraction system

Hệ thống chiết xuất áp lực

Pressure extraction system

Hệ thống bồn tank chiết xuất

Extraction tank

Hệ thống chiết xuất

Extraction system

 

 

 

 

Hệ thống lọc và khuấy trộn

Mixing, filtrating system

Hệ thống đường hóa

Sugar melting system

Hệ thống lọc CIP tự động hóa

Automatic CIP system

Hệ thống thanh trùng UHT dạng ống

Tubular UHT sterilizer

A

Du-an-day-chuyen-san-xuat-nuoc-tra-xanh-san-pham-dau-ra

Du-an-day-chuyen-san-xuat-nuoc-tra-xanh-He-thong-loc-va-khuay-tron
Du-an-day-chuyen-san-xuat-nuoc-tra-xanh-He-thong-duong-hoa
Du-an-day-chuyen-san-xuat-nuoc-tra-xanh-He-thong-loc-CIP-tu-dong-hoa
Du-an-day-chuyen-san-xuat-nuoc-tra-xanh-He-thong-thanh-trung-UHT-dang-ong
Dự án nổi bật Related
Mở Chat
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu

error: Content is protected !!
Click để liên hệ