Close

Tháng Mười Một 15, 2017

Dự án dây chuyền sản xuất dược phẩm (3)

Dự án dây chuyền sản xuất dược phẩm (3)

Pharmaceutical Project Engineering Examples (3): Traditional Oriental medicine extraction & concentration line/ Alcohol concentration and recovery project/ Extraction & concentration system/ Alcohol precipitation tank/ Concentrator/ Reactor

A

A

A

Dự án dây chuyền chiết xuất cô đặc đông dược nam dược

Traditional Oriental medicine extraction & concentration line

A

Dự án dây chuyền thiết bị thu hồi cô đặc cồn rượuAlcohol concentration and recovery projectHệ thống thiết bị cô đặc, chiết xuấtExtraction & concentration system
Hệ thống bồn tank lắng cồnAlcohol precipitation tank
Hệ thống thiết bị cô đặcConcentrator
Hệ thống bồn tank phản ứngReactor

A

Du-an-day-chuyen-san-xuat-duoc-pham-3-san-pham-dau-ra

Du-an-day-chuyen-san-xuat-duoc-pham-3-He-thong-thiet-bi-co-dac-chiet-xuat
Du-an-day-chuyen-san-xuat-duoc-pham-3-He-thong-bon-tank-lang-con
Du-an-day-chuyen-san-xuat-duoc-pham-3-He-thong-thiet-bi-co-dac
Du-an-day-chuyen-san-xuat-duoc-pham-3-He-thong-bon-tank-phan-ung

Sưu tầm và biên soạn bởi: https://longcuong.com

Dự án Công nghệ sinh học Related
Mở Chat
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu

error: Content is protected !!
Click để liên hệ