Close

Tháng Mười Một 15, 2017

Dự án dây chuyền sản xuất dược phẩm (2)

Dự án dây chuyền sản xuất dược phẩm (2)

Pharmaceutical Project Engineering Examples (2): Traditional  Oriental medicine Extraction & concentration line/ Enamel reactor/ Evaporator/ Storage tank/ Extractor/ Residual discharge system

Du-an-day-chuyen-san-xuat-duoc-pham-2-Day-chuyen-co-dac-chiet-xuat-dong-duoc-nam-duoc

A

A

A

Dây chuyền cô đặc chiết xuất đông dược nam dược

Traditional Oriental medicine Extraction & concentration line

A

 

 

 

 

 

Hệ thống thiết bị cô đặcEvaporator
Hệ thống bồn tank chứa dược phẩmStorage tank
Hệ thống bồn tank chiết xuấtExtractor
Hệ thống thải bã dược phẩmResidual discharge system

A

Du-an-day-chuyen-san-xuat-duoc-pham-2-san-pham-dau-ra

Du-an-day-chuyen-san-xuat-duoc-pham-2-He-thong-thiet-bi-co-dac
Du-an-day-chuyen-san-xuat-duoc-pham-2-He-thong-bon-tank-chua-duoc-pham
Du-an-day-chuyen-san-xuat-duoc-pham-2-He-thong-bon-tank-chiet-xuat
Du-an-day-chuyen-san-xuat-duoc-pham-2-He-thong-thai-ba-duoc-pham

Sưu tầm và biên soạn bởi: https://longcuong.com

Dự án Công nghệ sinh học Related
Mở Chat
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu

error: Content is protected !!
Click để liên hệ