Close

Tháng Mười Một 15, 2017

Dự án dây chuyền sản xuất dược phẩm (2)

Dự án dây chuyền sản xuất dược phẩm (2)

Pharmaceutical Project Engineering Examples (2): Traditional  Oriental medicine Extraction & concentration line/ Enamel reactor/ Evaporator/ Storage tank/ Extractor/ Residual discharge system

Du-an-day-chuyen-san-xuat-duoc-pham-2-Day-chuyen-co-dac-chiet-xuat-dong-duoc-nam-duoc

A

A

A

Dây chuyền cô đặc chiết xuất đông dược nam dược

Traditional Oriental medicine Extraction & concentration line

A

 

 

 

 

 

 

Hệ thống thiết bị cô đặc

Evaporator

Hệ thống bồn tank chứa dược phẩm

Storage tank

Hệ thống bồn tank chiết xuất

Extractor

Hệ thống thải bã dược phẩm

Residual discharge system

A

Du-an-day-chuyen-san-xuat-duoc-pham-2-san-pham-dau-ra

Du-an-day-chuyen-san-xuat-duoc-pham-2-He-thong-thiet-bi-co-dac
Du-an-day-chuyen-san-xuat-duoc-pham-2-He-thong-bon-tank-chua-duoc-pham
Du-an-day-chuyen-san-xuat-duoc-pham-2-He-thong-bon-tank-chiet-xuat
Du-an-day-chuyen-san-xuat-duoc-pham-2-He-thong-thai-ba-duoc-pham
Dự án Công nghệ sinh học Related
Mở Chat
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu

error: Content is protected !!
Click để liên hệ