Close

Tháng Mười Một 15, 2017

Dự án dây chuyền sản xuất dược phẩm (1)

Dự án dây chuyền sản xuất dược phẩm (1)

Pharmaceutical Project Engineering Examples: Production line of solanesol extraction from tobacco/ Enamel reactor/ Ion exchange column/ Evaporator/ Extractor/ Sedimentation tank

Du-an-day-chuyen-san-xuat-duoc-pham-1-Day-chuyen-chiet-xuat-solanesol-tu-la-thuoc-la-He-thong-bon-tank-phan-ung-trang-men

a

a

Dây chuyền chiết xuất solanesol từ lá thuốc lá

Production line of solanesol extraction from tobacco

A

Hệ thống bồn tank phản ứng tráng men

Enamel reactor

Hệ thống thiết bị cột trao đổi ion

Ion exchange column

Hệ thống thiết bị cô đặc

Evaporator

Hệ thống bồn tank chiết xuất

Extractor

Hệ thống bồn tank kết tủa

Sedimentation tank

A

Du-an-day-chuyen-san-xuat-duoc-pham-1-san-pham-dau-ra

Du-an-day-chuyen-san-xuat-duoc-pham-1-He-thong-thiet-bi-cot-trao-doi-ion
Du-an-day-chuyen-san-xuat-duoc-pham-1-He-thong-thiet-bi-co-dac
Du-an-day-chuyen-san-xuat-duoc-pham-1-He-thong-bon-tank-chiet-xuat
Du-an-day-chuyen-san-xuat-duoc-pham-1-He-thong-bon-tank-ket-tua
Dự án Công nghệ sinh học Related
Mở Chat
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu

error: Content is protected !!
Click để liên hệ