Close

Tháng Mười Một 15, 2017

Dự án dây chuyền sản xuất các sản phẩm từ trứng

Dự án dây chuyền sản xuất các sản phẩm từ trứng

Egg Products Engineering Examples: Egg powder, liquid egg engineering project/ Storage system/ Pasteurization system/ Egg white fermentation system/ Egg breaker

Du-an-day-chuyen-san-xuat-cac-san-pham-tu-trung-Du-an-day-chuyen-san-xuat-bot-trung-dich-trung

A

A

A

A

Dự án dây chuyền sản xuất bột trứng, dịch trứng

Egg powder, liquid egg engineering project

A

 

 

 

 

Hệ thống bồn tank chứa

Storage system

Hệ thống thanh trùng

Pasteurization system

Hệ thống lên men lòng trắng trứng

Egg white fermentation system

Hệ thống máy thiết bị đập trứng

Egg breaker

A

Du-an-day-chuyen-san-xuat-cac-san-pham-tu-trung-san-pham-dau-ra

Du-an-day-chuyen-san-xuat-cac-san-pham-tu-trung-He-thong-bon-tank-chua
Du-an-day-chuyen-san-xuat-cac-san-pham-tu-trung-He-thong-thanh-trung
Du-an-day-chuyen-san-xuat-cac-san-pham-tu-trung-He-thong-len-men-long-trang-trung
Du-an-day-chuyen-san-xuat-cac-san-pham-tu-trung-He-thong-may-thiet-bi-dap-trung
Dự án nổi bật Related
Mở Chat
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu

error: Content is protected !!
Click để liên hệ