Close

Tháng Mười Một 15, 2017

Dự án dây chuyền hoành chỉnh sản xuất nước trái cây sữa lên men

Dự án dây chuyền hoành chỉnh sản xuất nước trái cây sữa lên men

Project Example Complete Line of Fermented Lactobacillus Beverage: Project Example of complete line of fermentation lactobacillus beverage/ Automatic CIP system/ Fermentation system/ Mixing system/ Homogenization and pasteurization system

Du-an-day-chuyen-hoanh-chinh-san-xuat-nuoc-trai-cay-sua-len-men-Du-an-cong-trinh-day-chuyen-thiet-bi-toan-bo-san-xuat-nuoc-tr

Du-an-day-chuyen-hoanh-chinh-san-xuat-nuoc-trai-cay-sua-len-men-He-thong-loc-CIP-sua
A

A

Dự án công trình dây chuyền thiết bị toàn bộ sản xuất nước trái cây sữa lên men

Project Example of complete line of fermentation lactobacillus beverage

Hệ thống lọc CIP sữa

Automatic CIP system

Hệ thống lên men sữa

Fermentation system

Hệ thống phối trộn sữa hoa quả

Mixing system

Hệ thống thanh trùng và đồng hóa sữa

Homogenization and pasteurization system

 

Du-an-day-chuyen-hoanh-chinh-san-xuat-nuoc-trai-cay-sua-len-men-san-pham-dau-ra

Du-an-day-chuyen-hoanh-chinh-san-xuat-nuoc-trai-cay-sua-len-men-He-thong-len-men-sua
Du-an-day-chuyen-hoanh-chinh-san-xuat-nuoc-trai-cay-sua-len-men-He-thong-phoi-tron-sua-hoa-qua
Du-an-day-chuyen-hoanh-chinh-san-xuat-nuoc-trai-cay-sua-len-men-He-thong-thanh-trung-va-dong-hoa-sua
Dự án nổi bật Related
Mở Chat
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu

error: Content is protected !!
Click để liên hệ